Thông báo về việc hạch toán độc lập giữa các chi nhánh

Admin 05/09/2017
thong-bao-ve-viec-hach-toan-doc-lap-giua-cac-chi-nhanh

Từ 1/3/2013

Các chi nhánh của công ty cổ Phần LiTeK tại Tp.HCM, Tp. Hải Phòng sẽ chuyển thành công ty độc lập hoàn toàn và hoạt động dưới thương hiệu LiTeK theo hình thức nhượng quyền từ LiTeK Hà nội. Về mặt pháp luật LiTeK Tp.HCM, LiTeK Hải Phòng và LiTeK Hà nội là độc lập và không cùng 1 chủ sở hữu và không chịu trách nhiệm lẫn nhau. LiTeK Hải Phòng, LiTeK Tp.HCM hoạt động dưới sự nhượng quyền thương hiệu của công ty CP LiTeK tại hà nội.

Với sự thay đổi kể trên các sản phẩm khách hàng mua tại LiTeK Hà nội, LiTeK hải phòng, LiTeK Tp.HCM sẽ được bảo hành và chăm sóc bởi chính cửa hàng bán, các cửa hàng khác trong hệ thống LiTeK không hỗ trợ bảo hành hay chăm sóc với các sản phẩm do cửa hàng khác trong hệ thống LiTeK cung cấp.

 

Công ty cổ phần LiTeK xin được thông báo để quý khách hàng được biết.